Berichten

Ben jij al klaar voor de AVG?

De afgelopen periode zijn er enkele belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van veiligheid van websites en privacy van persoonsgegevens. Er is (wordt) veel over gezegd en geschreven. Termen als SSL, AVG, WBP, CBP vliegen je om de oren. Zie jij door de bomen het bos nog?

Lees meer

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor je website?

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – internationaal: General Data Protection Regulation (GDPR) – van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie exact dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt de verouderde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); in de nieuwe verordening zijn de privacyrechten van personen steviger en uitgebreider.

Lees meer