Berichten

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor je website?

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – internationaal: General Data Protection Regulation (GDPR) – van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie exact dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt de verouderde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); in de nieuwe verordening zijn de privacyrechten van personen steviger en uitgebreider.

Lees meer