Algemeen

De Starterwebsite, gevestigd aan Hommelhei 22 5685 GT Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Starterwebsite neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (monique.martens@de-starterwebsite.nl) contact op met De Starterwebsite.

Derden

De Starterwebsite zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of De Starterwebsite daartoe op grond van de wet toe verplicht is. De Starterwebsite is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De Starterwebsite bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van het contactformulier of het bestelformulier op https://de-starterwebsite.nl laat je je persoonsgegevens bij De Starterwebsite achter. In het contactformulier vraag ik je je naam en e-mailadres in te vullen.

Doeleinden verwerking

De Starterwebsite verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen in het contactformulier

De Starterwebsite kan je persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je De Starterwebsite daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan De Starterwebsite stelt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Starterwebsite neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Starterwebsite) tussen zit.

Cookies

cookiesDe Starterwebsite maakt gebruik cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies heb ik je toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. De Starterwebsite gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies:
    Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
  • Statistische cookies:
    De website van De Starterwebsite maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe mijn website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van je bezoek aan mijn website). Het is niet mijn bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren en daarom heb ik het gebruik van cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd. Daardoor mag ik deze cookies zonder toestemming plaatsen. De (anonieme) gegevens in Google Analytics worden 26 maanden bewaard. Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt en welke typen cookies vind je op de website van Google.
  • Marketing cookies:
    De website van De Starterwebsite plaatst soms YouTube video’s. Dit is een dienst van Google Inc. YouTube verzamelt persoonsgegevens, zoals je IP-adres. Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt en welke typen cookies vind je op de website van Google. Bij je eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je de keuze gelaten deze al dan niet te accepteren.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De Starterwebsite wijst je er op dat in het geval je cookies uitschakelt, je wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Nieuwsbrief

Op dit moment verstuurt De Starterwebsite alleen een nieuwsbrief aan haar klanten om hen op de hoogte te brengen van de laatste relevante ontwikkelingen in de markt en informatie betreffende De Starterwebsite zelf.

Voor de nieuwsbrief maakt De Starterwebsite gebruik van MailChimp. Ook hiervoor worden cookies gebruikt. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de website van MailChimp.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink aan waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Social media

Via mijn website kun je ook mijn social media accounts benaderen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen als je via mijn website doorverwezen wordt. Ik heb hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de websites van Facebook en LinkedIn.

Bij mijn blog artikelen plaats ik buttons om het bericht te delen via diverse social media kanalen. Dit zijn de volgende kanalen met een linkje naar hun eigen privacyverklaringen:

Hyperlinks

De Starterwebsite wijst je erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

De Starterwebsite behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van De Starterwebsite. De meest actuele versie vind je op mijn website. Ik adviseer je regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Starterwebsite en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique.martens@de-starterwebsite.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

De Starterwebsite wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

https://de-starterwebsite.nl
De Starterwebsite
(onderdeel van Arti-Sign)
Hommelhei 22
5685 GT Best

Contactpersoon: Monique Martens
Tel. +31 (0) 499 780 339
E-mail monique.martens@de-starterwebsite.nl

KvK 17144869

Best, 3 juni 2019